فرصت های شغلی

لطفا درخواست خود را برای پوزیشن مورد نظر از طریق صفحه تماس با ما ثبت نمایید

کارشناس تولید محتوا

تمام وقت تسلط بر زبان انگلیسی , نوشتن حداقل 5 مقاله در روز در صورت علاقه از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید

Full Stack Developer

تمام وقت HTML , CSS , JS , PHP , API در صورت علاقه از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید